APX Metropolis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach

Adres:
ul. Sowińskiego 19/3, 40-018 Katowice

Wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000487403

NIP 954-274-61-95

REGON 243424418

Kapitał zakładowy 50.000,00 zł

 

PLAN POŁĄCZENIA
INDEXMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie
oraz APX METROPOLIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach
wraz z załącznikami
do pobrania tutaj